Yerel dil bilmeyen diplomatlar yandı!

  • Ana Sayfa
  • Yerel dil bilmeyen diplomatlar yandı!
Yerel dil bilmeyen diplomatlar yandı!
Bakan Davutoğlu bakanlığının 21. yüzyılın koşullarına uygun bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar başlattıAbone ol

Dışişleri Bakanlığı, bakanlığın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunda değişiklik önerilerini içeren bir yasa taslağı hazırladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, memurlar arasındaki kariyer perspektifinin yaygınlaştırılmasını içeren bir örgütlenme modelinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi. Bunun yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı'nın, dış politikada rol oynayan diğer kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etmesinin gerekliliği vurgulandı.

GENÇ DİPLOMATLAR BÜYÜKELÇİ OLABİLECEK

Bakanlığı'nda 493 idari, 970 meslek memuru görev yapıyor. İhtiyaca cevap vermekten uzak memur sayısı artırılacak, farklı south dakota seo disiplinlerden personel istihdam edilecek. Bu sebeple, meslek memurluğu giriş sınavına katılabilmek için mezuniyeti kabul edilen üniversite bölümlerinin genişletilmesi öngörülmüyor.

Taslak çalışmada, meslek memurluğu ve idari memurluk görev tanımları gözden geçirilerek yeniden yapılandırılıyor. Bu çerçevede, genç diplomatlara da başkonsolos ve büyükelçiliğin yolu açılacak. Meslekte altıncı yılını dolduranlar Başkatiplik ve Konsolosluk Yeterlik Sınavı'na girebilecek.

İdari memurluk sınıfı ise temsile yetkili yemi bir kariyer sınıfına dönüştürülecek. Yani, bu kişiler idari görevin yanı sıra konsolosluk da yapabilecek.

DİPLOMATLAR YEREL DİLİ BİLMİYOR

Bakanlık, atandıkları ülkenin yerel dilini konuşanların sayısının umut vermediğini değerlendiriyor. Türkiye için önem taşıyan bazı dillerin eğitiminde gelinen nokta da ihtiyacı karşılamaktan uzak. Bakanlık, bu açığı kapatmak için dil öğreniminin yurtdışı ayağına ağırlık verecek. Yurtdışındaki dil öğrenim programlarından öncelikle genç meslek memurlarına verilecek. Rusça, Arapça, Çince, Yunanca, Balkan dilleri ve Farsça'nın öncelikli kabul edilecek. Eğitimi tamamlayan personel, bu dilde yüksek lisans yapılan ülkelere atanacak. Diplomatların dil performansları bakanlık tarafından yakından takip edilecek.

Memurlar, dışişlerine kabul edilmeden önce yeni kurulacak Dışişleri Akademisi'nde iki yıla kadar öğrenim görecek. Giriş sınavı ise bu eğitim ardından yapılacak.

HACKER'LARA KARŞI BİLİŞİM KADROLARI CAZİP HALE GETİRİLECEK

Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki temsilciliklerin bilgi güvenliğini sağlamak için haberleşme teknik personeli kadrosunda kaliteye önem verilecek. Teknik personele "Bilişim Hizmetleri Tazminatı" adı altında ilave bir ödeme yapılacak. Hukuk müşavirliği ise daha geniş bir kariyer perspektifi sunularak cazip hale getirilecek. Her düzeydeki personelin özlük hakları iyileştirilecek. Önem taşıyan Dış Merkezlere atamalar için tayin teşvik ödeneği verilecek.

Bakanlık bünyesinde, kamu diplomasisi faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve koordinasyonu için bir "Kamu Diplomasisi Sekretaryası" kurulacak. Diplomasisi etkinliklerine dair kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin değerlendirileceği istişari nitelikte bir "İletişim Danışma Kurulu" oluşturulacak.Kategori : POLİTİKA