Edepsiz tatlılar ahlaklı olacak

  • Ana Sayfa
  • Edepsiz tatlılar ahlaklı olacak
Edepsiz tatlılar ahlaklı olacak
Şıllık Tatlısı, Dilber Dudağı, Hanım Göbeği, Kadın Budu isimlerine yasa hükmüyle yasak gelebilir. Abone ol

İNTERNETHABER
ANKARA-  Şıllık Tatlısı, Dilber Dudağı, Hanım Göbeği, Kadın Budu... Bu yemek ve tatlı isimleri, yasa maddesiyle yasaklanabilecek. Halkın kullanımında olan bu tür isimlerin 'genel ahlaka' uygun bulunmaması halinde kullanım yasağı gelecek. TBMM’ye gönderilen Geleneksel Ürünlerin Korunması Kanun Tasarısı’na göre ürünler geleneksel dille google reklam de tescil edilebilecek. Ancak ürün isimleri ‘genel ahlaka’ aykırı olamayacak.

Yasa ile geleneksel gıda ve diğer ürünlere tescil zorunluluğu getiriliyor. Bu tür ürünlere coğrafi işaret de konulacak ve hangi bölgenin ürünü olduğu görülecek.

TBMM'ye sevk edilen ve önümüzdeki süreçte ele alınacak tasarı hükümlerine göre Türkiye’deki ürünlerin AB pazarında farklılaşması, pazarlanması sağlanmış olacak.

AHLAKA AYKIRI OLAMAZ
Ürünlere genel ahlaka aykırı isim verilemeyecek. Geleneksel olarak kullanılan güncel dilde yerleşmiş isimle tescil yapılabilecek. Meclis’e gönderilen Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı’na göreürünün menşe adı, coğrafi sınırları belirlenmiş özel bir yöre, bölge ve ülkeden kaynaklanan isimden seçilebilecek.

YEMEK İSMİ ‘AHLAKSIZ’ OLAMAZ

Yine adında coğrafi bir ibare yer almayan ürünlerin geleneksel olarak kullanılan güncel dilde yerleşmiş adı da konulabilecek.

Verilecek isimler kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı adlardan seçilemeyecek. Artık ‘şıllık tatlısı, dilber dudağı, kadın budu, hanım göbeği’ gibi geleneksel isimlere sahip ürünlerin nasıl tescilleneceği de tartışma konusu olacak.

Coğrafi işaretin veya geleneksel özellikli ürün adının tescili için yetkili merci Türk Patent Enstitüsü olacak. Tesciller Resmi Marka Gazetesi’nde yayınlanacak.Kategori : GÜNCEL